• Kansainvälinen tiedonsiirto globaaleissa yrityksissä 

      Oinas, Heidi (2002)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän tutkielman aiheena on globaalien yritysten kansainvälinen tiedonsiirto. Aiheen taustalla on yritysten voimakas globaalistuminen, joka pakottaa yritykset kiinnittämään yhä enemmän huomiota tehokkaaseen kompetenssien ...