"Oinas, Heidi" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Kansainvälinen tiedonsiirto globaaleissa yrityksissä 

   Oinas, Heidi (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman aiheena on globaalien yritysten kansainvälinen tiedonsiirto. Aiheen taustalla on yritysten voimakas globaalistuminen, joka pakottaa yritykset kiinnittämään yhä enemmän huomiota tehokkaaseen kompetenssien ...