"Ohrankämmen, Matti" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Käyttöpääoman hallinta yrityksen kannattavuuden tekijänä 

   Ohrankämmen, Matti (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Käyttöpääoman hallinnan tutkimuksia on tehty laajalti ympäri maailman kuluneina vuosina. Yleiset tulokset näissä tutkimuksissa viittaavat siihen, että on löydettävissä optimaalinen käyttöpääoman taso, jolla yritys voi ...