• Käyttöpääoman hallinta yrityksen kannattavuuden tekijänä 

      Ohrankämmen, Matti (2015)
      Pro gradu - tutkielma 
      Käyttöpääoman hallinnan tutkimuksia on tehty laajalti ympäri maailman kuluneina vuosina. Yleiset tulokset näissä tutkimuksissa viittaavat siihen, että on löydettävissä optimaalinen käyttöpääoman taso, jolla yritys voi ...