"Nyblom, Samuli" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Pörssiyhtiön jatkuva tiedonantovelvollisuus 

   Nyblom, Samuli (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena on pörssiyhtiön jatkuva tiedonantovelvollisuus, josta säädetään arvopaperimarkkinalain 2 luvun 7 §:ssä. Tutkimuksessa on pyritty löytämään vastaukset erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Miksi pörssiyhtiön ...