"Nyblom, Heidi" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Simultantolkning av siffror och egennamn 

   Nyblom, Heidi (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Syftet med föreliggande avhandling är att studera simultantolkning av siffror och egennamn vid tolkning till och från svenska och finska samt att studera vilka typer av fel tolkarna gör, hur de samarbetar och om det är ...