"Nurmi, Jenna" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Tie tähtiin. Miten artistista tehdään brandi? 

   Nurmi, Jenna (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten artistista rakennetaan brandi. Tähän pyritään kolmen alatavoitteen kautta. Ensimmäisenä tavoitteena on rakentaa ymmärrys siitä, miksi artisteja brandataan. Toinen tavoite ...