"Neva, Laura" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Tavoitteen asetanta osana suorituksen johtamista 

   Neva, Laura (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suorituksen johtamisen kirjallisuudessa on lähiaikoina keskitetty huomiota tavoitteiden asettamiseen, valmentavaan johtajuuteen sekä palautteenantoon. Myös tutkimuksen kohdeorganisaatiossa on nähty tarve keskittyä nimenomaan ...