• Graafisen alan työnkulkuratkaisujen toimitusten tehostaminen 

      Majaniemi , Sami (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Digitaalisten painojärjestelmien tarjoajat ovat viime vuosina tulleet vahvasti mukaan graafisen alan markkinoille omilla työnkulkuratkaisuillaan. Vuonna 2003 lanseerattu FreeFlow työnkulku konsepti on yksi Xeroxin ...