• Zur Analyse von Rezensionen in Feuilletons und Blogs 

      Lagerström, Ida (2014)
      Pro gradu - tutkielma 
      Hur en bok recenseras i media är viktigt för dess framgång. Litteraturkritik finns i tidningar, tidskrifter, radio och tv. Numera publiceras även litteraturkritik online, exempelvis i forum och i bloggar. I dag kan alla ...