• Toimiala-asintuntemus osana tilintarkastuksen laatua 

      Lagerstedt, Laura (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tarkoituksena oli selvittää parantaako tilintarkastajan erikoistuminen tietylle toimialalle tilintarkastuksen laatua. Keskeinen oletus tutkielmassa oli, että asiakkaan tuloslaskennan laatu voidaan liittää ...