• Tilintarkastajan vaihtuminen ja uuden tilintarkastajan tyyppi 

      Laakkonen, Tiina (2017)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia eri tyyppisten tilintarkastajien asiakashyväksyntää. Tavoitteena on selvittää miten Big 4 -tilintarkastajien osuudet muuttuvat edellisen tilintarkastajan erottamisen ja ...