"Kytölä, Jukka" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Nautintaoikeus lahjoitusten verosuunnittelussa 

   Kytölä, Jukka (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tarkastellaan lahjoihin liittyvää verokohtelua silloin, kun lahjoitusluovu-tustoimiin liittyy nautintaoikeus. Tutkimus rajautuu koskemaan nimenomaan yksityisen henkilön pidättämiä tai luovuttamia nautintaoikeuksia, ...