"Kyrönlahti, Maija-Liisa" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Ekspatriaatin puolison ja lasten paluusopeutuminen 

   Kyrönlahti, Maija-Liisa (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimusongelmana tarkasteltiin, mitkä tekijät vaikuttavat ekspatriaatin puolison ja lasten paluusopeutumiseen. Tavoitteena oli löytää olennaiset ekspatriaatin puolison ja lasten paluusopeutumiseen vaikuttavat tekijät ...