"Kahra, Juho" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Rikosseuraamuslaitoksen muutosprosessin itsearviointimallin pilotointi 

   Kahra, Juho (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän Pro gradu-tutkielman syötteenä toimi KeTo -hankkeen loppuraportti, jossa suositeltiin toteutuneen muutosprosessin kuvausta. Kuvaamisen yhteydessä avautui mahdollisuus CAF-laatumallin mukaisen itsearvioinnin pilotointiin. ...