• Rikosseuraamuslaitoksen muutosprosessin itsearviointimallin pilotointi 

      Kahra, Juho (2016)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän Pro gradu-tutkielman syötteenä toimi KeTo -hankkeen loppuraportti, jossa suositeltiin toteutuneen muutosprosessin kuvausta. Kuvaamisen yhteydessä avautui mahdollisuus CAF-laatumallin mukaisen itsearvioinnin pilotointiin. ...