• Elintarviketerminaali Toiminta, mahdollisuudet ja ongelmat 

      Kahilakoski, Timo (2005)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata elintarviketerminaalin toiminta ja siinä olevat ongelmat ja mahdollisuudet. Tutkimuskohteena oli Schenker Cargon elintarviketerminaali joka hoitaa päivittäistavaroiden jakelua Etelä-Pohjanmaan- ...