• Neuvotteluissa luovutettavan informaation suojaaminen 

      Kaasalainen, Minna (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksessa tarkastellaan salassapitosopimuksia tiedon suojaamisen välineenä yritysten välisissä liikesuhteissa. Erityistarkastelussa on neuvotteluvaihetta koskevat salassapitosopimukset, jolloin salassapitosopimus voidaan ...