• Ulkomaisen kiinteän toimipaikan ja tytäryhtiön tuloverotus 

      Kaarniemi, Tiina (2016)
      Pro gradu - tutkielma 
      Yritykset voivat kansainvälistyä tavallisesti perustamalla ulkomaille tytäryhtiön tai toimimalla ulkomaille muodostuvan kiinteän toimipaikan kautta. Kansainvälistymispäätökseen vaikuttavat monet eri liiketoiminnalliset ...