• Osallistuminen kuntaliitoksissa - kohti kunnallisvalitusta 

      Kaari, Johanna (2011)
      Pro gradu - tutkielma 
      Kunnat elävät Suomessa muutosten aikaa. Toimintaympäristö muuttuu muun muassa väestön vanhenemi¬sen ja julkisen talouden paineiden vuoksi. Kunnat ovat jo nyt voimavaroiltaan erilaisia, mutta kaikkien olisi periaatteessa ...