• Virkamiehen sananvapaus 

      Kaakkurivaara, Kirsti (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan kannalta tärkeä vapausoikeus. Sananvapaudesta säädetään perustuslain 12 §:ssä: ”Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa ...