"Jaatinen, Ulla-Kaisa" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Yhteistilintarkastuksen valinta suomalaisissa yrityksissä 

   Jaatinen, Ulla-Kaisa (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää yhteistilintarkastuksen vapaaehtoiseen valintaan vaikuttavia tekijöitä. Yhteistilintarkastuksen vapaaehtoiseen valintaan vaikuttavia tekijöitä ei ole aikaisemmin juurikaan tutkittu. ...