"Jaakkola, Raimo" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Luottotappioiden määrään vaikuttavat tekijät 

   Jaakkola, Raimo (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla voidaan ennustaa pankkien luo-tonannossa syntyneiden luottotappioiden määrää sekä lisäksi selvittää ne selittävät muuttujat, joista luottotappiot ovat riippuvaisia. ...