"Jaakkola, Päivi" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Henkilöstön motivaatio ja työtyytyväisyys. Case -tutkimus 

   Jaakkola, Päivi (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työntekijöiden työtyytyväisyyttä sekä heidän käyttäytymistään ohjaavia tarpeita. Lisäksi tutkittiin voidaanko erilaisella tarvepohjalla selittää työntekijöiden kokemaa työtyytyväisyyden ...