"Isoniemi, Liisa-Elina" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Oikeussuoja huostaanottoprosesissa 

   Isoniemi, Liisa-Elina (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä kuuluu lailla säädettyihin hallinnon oikeussuo-jakeinoihin ja onko huostaanottopäätöstä tehtäessä otettava huomioon joitain yleisistä hal-linnon oikeussuojakeinoista poikkeavia ...