"Isohella, Suvi" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Teknisen dokumentaation käyttäjälähtöisyys 

   Isohella, Suvi (1998)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tarkastellaan teknisen dokumentaation käyttäjälähtöisyyttä ja sen ilmenemistä teknisessä asiakaskohtaisessa dokumentaatiossa. Tutki-musongelmana on kysymys siitä, mitä käyttäjälähtöisyydellä tarkoitetaan ...
  • Teknisen dokumentaation käyttäjälähtöisyys 

   Isohella, Suvi (1998)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tarkastellaan teknisen dokumentaation käyttäjälähtöisyyttä ja sen ilmenemistä teknisessä asiakaskohtaisessa dokumentaatiossa. Tutkimusongelmana on kysymys siitä, mitä käyttäjälähtöisyydellä tarkoitetaan ...