"Illman, Jaakko" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • EKOLOGISUUS ORGANISAATIOKULTTUURIN PIIRTEENÄ 

   Illman, Jaakko (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ekologian ja organisaatiokulttuurin välistä suhdetta. Tutkimalla ekologian ja organisaatiokulttuurin välistä suhdetta tutkielman nimeksi jalostui ekologisuus organisaatiokulttuurin ...