• Varojenjako osakeyhtiöstä velkojien kannalta 

      Haapalainen, Sami (2002)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiön varojen jakamista osakkeenomistajille velkojien suojan kannalta. Tällöin keskeiseksi nousee osakeyhtiölain 12 luvun varojen jakamista koskevat säädökset. Myös niitä säädöksiä, jotka ...