• Moottorilaboratorioiden pakokaasumittausjärjestelmän suunnittelu 

      Haapala, Tomas (2017)
      Diplomityö
      Vaasan yliopistolle rakennetaan uutta moottorilaboratoriota. Moottorilaboratoriossa on kolme erillistä laboratoriota moottoreille tehtäviä tutkimuksia varten. Laboratorioon asennetaan nopeakäyntinen työkonemoottori, ...