• Konseptointi designorientoituneessa vaatetusyrityksessä 

      Haapala, Anu (2005)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneen liiketoimintakonseptin rakentamiseen suomalaisen designvaatetusalan pk-yritysten kentällä. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää ne ...