• Organisaatiomuutoksen merkitykset yksikön henkiselle pääomalle 

      Haapakorva, Antti (2004)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda ymmärrystä siitä, miten organisaatiomuutos vaikuttaa muutoksen kohteena olevan yksikön henkiseen pääomaan ja mitä merkityksiä muutoksella työyhteisön henkisen pääoman kannalta on. ...