"Haapakorva, Antti" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Organisaatiomuutoksen merkitykset yksikön henkiselle pääomalle 

   Haapakorva, Antti (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda ymmärrystä siitä, miten organisaatiomuutos vaikuttaa muutoksen kohteena olevan yksikön henkiseen pääomaan ja mitä merkityksiä muutoksella työyhteisön henkisen pääoman kannalta on. ...