• Modalitet i språkbadselevers uppsatser i årskurserna 3, 6 och 9 

      Haapa-aho, Sara (2017)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tutkia modaalisuutta kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten kielikylpyoppilaiden ruotsinkielisissä aineissa, jotka he ovat kirjoittaneet otsikolla Nu blir det vinter i Finland. ...