• Suomalaisuuden representaatiot Suomi 100 -kampanjan Instagram-tilillä 

      Ekman, Annika (2019)
      Pro gradu - tutkielma 
      Syftet med den här pro gradu-avhandlingen är att ta reda på vilka representationer av finskhet som framträder genom bilderna på Finland 100-kampanjens Instagram-konto. Forskningsmaterialet består av bilder som är publicerade ...