• Elintarvikkeen tuotekehitys- ja lanseerausprosessi Case Avidus 

      Eklund, Mika (2005)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida uuden elintarvikkeen tuotekehitys- ja erityisesti lanseerausprosessin onnistumisen edellytyksiä. Tähän päästään seuraavien tavoitteiden kautta: Ensimmäisenä tavoitteena ...