• Monikansallisten ja riippumattomien levy-yhtiöiden toimintatavat 

      Eiramo, Sonja (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Musiikin markkinoita hallitsee neljä monikansallista levy-yhtiötä. Sen lisäksi alalta löytyy monia pieniä, riippumattomia yhtiöitä. Suurten ja pienten levy-yhtiöiden asetelmaa on jossain suhteessa pidetty kahtiajakautuneena ...