• Henkilöstö muutoksessa - Muutosjohtaminen Sastamalan kuntafuusiossa 

      Eino, Marika (2013)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksessani halusin selvittää, miten muutosjohtamisen kolme tunnettua vaihetta, suunnittelu-, toteutus-, ja seurantavaiheet näkyvät käytännön muutosprosessissa ja erityisesti sitä, kuinka henkilöstöä on muutosjohdettu. ...