• Konsernin verosuunnittelu 

      Ehrlund, Janne (2003)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää konsernin verosuunnittelun tärkeimpiä keinoja. Verosuunnittelua tutkittiin yrityksen kannalta osana yrityssuunnittelua ja keskityttiin osakeyhtiöiden muodostamiin konserneihin. ...