"Berlin, Satu" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Työpaikkakiusaamisen kokeminen työuran eri vaiheissa 

   Berlin, Satu (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työpaikkakiusaaminen on tiedostettu ongelma useissa työpaikoissa. Silti vain harvoissa työyhteisöissä kiusaamisongelma onnistutaan ratkaisemaan. Syynä voi olla esimiehen toimiminen työpaikkakiusaajana. Kiusaaja voi olla ...