"Auronen, Tuomas" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Käyttäjän luotettavuuteen vaikuttavat tekijät virtuaaliyhteisössä 

   Auronen, Tuomas (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Verkossa toimivien virtuaaliyhteisöjen suosio on kasvanut samaa vauhtia kuin Internetin käyttö on yleistynyt. Nykyään monet virtuaaliyhteisöt toimivat merkittävinä tiedonjakelukanavina ja yhdistävät lukuisia ihmisiä yli ...