"Auronen, Jari" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Työpaikkaväkivalta ja työn lopettamishalut terveydenhuoltoalalla 

   Auronen, Jari (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Useat kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että työpaikkaväkivalta on huolestut-tavan yleinen ja maailmanlaajuinen ilmiö terveydenhuoltoalalla. Etenkin hoitajien koh-taamaa työpaikkaväkivaltaa pidetään yhtenä ...