"Aspivaara, Heli" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • USA:n makroluvut selittäjinä HEX-yleis- ja portfolioindeksissä 

   Aspivaara, Heli (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osakkeiden kurssikehitykseen vaikuttavat monet eri tekijät yritysten tulosjulkistuksista si-joittajiin liittyviin psykologisiin tekijöihin. Tutkimuksen valtavirta on keskittynyt seuraa-maan yrityksen tilinpäätöstietojen ...