"Ahlholm, Siria" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Rekrytointi ulkoistamisen kohteena 

   Ahlholm, Siria (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli hahmottaa rekrytoinnin ulkoistamisen ilmiötä. Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastausta kysymykseen, millainen on ulkoistettu rekrytointiprosessi. Tutkimuksen pääongelmaan pyrittiin ...