• Korkoriskin vaikutus pankkiosakkeisiin Suomessa 

      Abdeen, Ilari (2012)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielmassa perehdytään pankkien toimintaan ja erityisesti tutkimaan korkoriskin vai-kutuksia pankkiosakkeiden tuottoon. Tarkastelun kohteena ovat sekä Suomessa että muualla Euroopassa toimivat pankit. Tutkielmaan on ...