"Abdeen, Ilari" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Korkoriskin vaikutus pankkiosakkeisiin Suomessa 

   Abdeen, Ilari (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa perehdytään pankkien toimintaan ja erityisesti tutkimaan korkoriskin vai-kutuksia pankkiosakkeiden tuottoon. Tarkastelun kohteena ovat sekä Suomessa että muualla Euroopassa toimivat pankit. Tutkielmaan on ...