"Aaltonen, Hanna" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Tasa-arvolain vaikutus kunnallisen viranhaltijan virantäyttömenettelyyn 

   Aaltonen, Hanna (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Segregaatio eli sukupuolen mukainen eriyttäminen ja erillään pitäminen on keskeinen mekanismi, jolla tuotetaan sukupuolten välistä eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Tällä tarkoitetaan sitä, että työt, toiminnot ja ominaisuudet ...