• Tarjoajan valinta: Soveltuvuuden edellytykset julkisissa hankinnoissa 

      Aalto, Tarja (2011)
      Pro gradu - tutkielma 
      Julkisia hankintoja tehdään Suomessa reilulla 22,5 miljardilla eurolla vuodessa. Euroilla mitattuna määrä on suuri, joten julkiset hankinnat ovat merkittävä osa julkista taloutta. Julkisten hankintojen lisääntyminen on ...