"Övermark, Jonna" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Kuluttajien suhtautuminen kohdennettuun verkkomainontaan Facebookissa 

   Övermark, Jonna (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millä tavalla Facebook-käyttäjät suhtautuvat kohdennettuun verkkomainontaan. Tutkimusalustana toimii Facebook suuren kävijämäärän ja mainonnan vuoksi. Tutkimuksessa ...