• Kuluttajien suhtautuminen kohdennettuun verkkomainontaan Facebookissa 

      Övermark, Jonna (2017)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millä tavalla Facebook-käyttäjät suhtautuvat kohdennettuun verkkomainontaan. Tutkimusalustana toimii Facebook suuren kävijämäärän ja mainonnan vuoksi. Tutkimuksessa ...