• Tilintarkastajan raportointi, kun toiminnan jatkuvuus on epävarmaa 

      Östergård, Niina (2005)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tarkoituksena oli tutkia, mitä tekijät vaikuttavat siihen, että tilintarkastaja antaa toiminnan jatkuvuusperusteisen mukautetun tilintarkastuskertomuksen vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen sijasta. Aiheeseen ...