• Språket och målgruppen i Frida och Solo 

      Österbro, Johanna (2004)
      Pro gradu - tutkielma 
      I denna avhandling pro gradu behandlas relationen mellan språk och målgrupp. Två tidningar som innehållsmässigt liknar varandra, men som riktar sig till olika åldersgrupper, granskas i avsikt att kunna påvisa hur språket ...