• Rubriker och läsbarhet i medlemstidningen Böckernas Klubb 

      Åkerman, Linda (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      I denna avhandling behandlas 374 rubriker och 36 presentationer från medlemstidningen Böckernas Klubb som hör till bokklubben Böckernas Klubb. Rubrikerna är indelade i tre olika litteraturkategorier: en skönlitterär ...