• Tietosuoja sähköisessä kaupassa 

      Ämmälä, Veli-Matti (2011)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksessa tarkastellaan tietosuojaa ja sen tasoa sähköisessä kaupassa. Asioimisen ja kaupan käynnin lisääntyminen Internetissä on johtanut siihen, että kuluttajien on luovutettava henkilötietoja verkossa toimiville ...