Aineistot 2867-2886 / 6765

  • Maaseutumaisten alueiden asema suomalaisessa tietoyhteiskunnassa: Erityistarkastelussa Alavuden, Närpiön ja Ähtärin kunnat 

   Laurila, Tiina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Alueellisen tasa-arvon ja kilpailukyvyn lisäämisen kannalta tietoliikenneinfrastruktuurilla on tärkeä rooli. Puutteellisten tietoliikenneyhteyksien vuoksi maaseutumaiset alueet ovat jäämässä jälkeen tietoyhteiskun-takehityksessä. ...
  • Maasta poistaminen rikoksen perusteella. Kaksoisrangaistus? 

   Sillanpää, Tiina (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Lähtökohtana tälle tutkimukselle olivat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomea koskevat viimeaikaiset ratkaisut, jotka käsittelevät veronkorotusmenettelyä ja rikossyytettä samasta asiasta, ne bis in idem -kiellon alaisia ...
  • Maatalouden verotus; Ammatinharjoittajasta osakeyhtiöksi 

   Kuoppala, Mirva (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maataloutta harjoittavien aktiivitilojen määrä on vähentynyt koko 1990-luvun ajan. EU:n myötä tilat ovat erikoistuneet ja kasvattaneet kokoaan. Toiminnan kasvaessa tulee usein myös ajankohtaiseksi yritysmuodon tarkastelu. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatalouden ympäristösääntely 

   Vinkka, Aulis (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu -tutkielma on oikeusdogmaattinen kirjallisuuskatsaustyyppinen tutkimus maatalouden ympäristöoikeudellisesta sääntelystä. Tutkimus tarkastelee aihetta maanviljelijän näkökulmasta ja perustuu voimassa olevaan ...
  • Maatilan osakeyhtiöittäminen -toimintamuodon muutos ja verotus 

   Kontsas, Heidi (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maatalouden harjoittaminen osakeyhtiömuodossa on yleistynyt viimeisten vuosien aikana ja on arvioitu, että osakeyhtiömuotoisten tilojen määrä kasvaa tulevaisuudessa. Syitä yhtiöittämiseen voi olla useita, mutta useimmiten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatilan sukupolvenvaihdoksen toteutus ja verosuunnittelu 

   Nurmela, Jaana (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maatalouden harjoittaminen on tällä hetkellä Suomessa murrosvaiheessa. Muuttuneeseen toimintaympäristöön sopeutuminen on haastavaa. Maatalouden sukupolvenvaihdosprosessin tunteminen ja siihen ryhtymisen tukeminen ovat ...
  • Maatilan sukupolvenvaihdos 

   Tiirikkala, Tuuli (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maataloutta harjoitetaan Suomessa pääosin perheviljelminä. Sukupolven vaihdoksessa maatila siir-retään omistajan elinaikana tai se siirtyy hänen kuoltuaan toimintaa jatkavalle rintaperilliselle tai muulle lähisukulaiselle. ...
  • Maatilan toimintamuodon muutos osakeyhtiöksi 

   Torkkeli, Marjaana (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen maatalouden rakenne on kokenut suuria muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Tilakoot ovat kasvaneet ja perinteisen perheviljelmäpohjaisen maatalouden harjoittamisen rinnalla kiinnostuksen kohteeksi on noussut ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatilasta maaseutuyritykseksi: Esimerkkinä lämpöyrittäjyys Etelä-Pohjanmaalla 

   Laine, Mari-Anne (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi on kiihdyttänyt 1960-luvulta alkanutta maaseudun rakennemuutosta. EU-jäsenyyden vaikutukset ovat välittyneet maaseutuun suorimmin maatalouden kautta. Maatalous on menettänyt ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatilasta matkailuyritys - Tapaustutkimus maatalouden harjoittajien siirtymisestä päätoimisiksi maatilamatkailuyrittäjiksi 

   Tupala, Krista (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maatalouden rakennemuutoksen vuoksi maatalous työllistää yhä pienemmän joukon maaseudun ihmisiä. Maatiloilla on jouduttu miettimään muita elinkeinoja maatalouden rinnalle ja sen tilalle. Maatilamatkailu on yksi maatilojen ...
  • MAATILOJEN KEHITYS SUKUPOLVENVAIHDOKSEN JÄLKEEN - tarkastelussa valtasuhteet, tiedonsiirto ja investoinnit 

   Koskinen, Tuula Terttu Tellervo (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää maatilayrittäjien kokemusten kautta sukupolvenvaihdokseen liittyviä valta- ja vuorovaikutussuhteita sekä tiedonsiirtoa ja niiden vaikutusta maatilayrityksen kasvuun ja kehitykseen. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Maatilojen kilpailuedun lähteet 

   Skonbäck, Markku Juhani (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maatilojen toimintaympäristön muutos ja sitä seuraava kannattavuuden heikentyminen pakottavat tiloja sopeuttamaan toimintaansa tähän muutokseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää niitä tekijöitä, joiden avulla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • MACROECONOMIC CAUSES OF VOLATILITY IN THE EURO AREA’S AGGREGATE STOCK RETURN 

   Ahmed, Shaker (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this paper is to determine whether macroeconomic and financial variables Granger cause time varying volatility in aggregate stock return of the Euro Area. Using the daily data from 2005-2013 monthly realized ...
  • Made in Finland – Evaluated in China: A study of Finnish country image and country of origin image in the eyes of Chinese consumers 

   Virtanen, Rosa (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study considers country of origin and country image as mental representations of a country and its people. It is affected by the cognitive as well as affective components and it is partly formed through consumers’ ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Mahdollisimman mutkattomasti neljästä pienestä yhdeksi suureksi - Pyrkimys muutosvastarinnan ehkäisemiseen pankkifuusiossa 

   Vilen, Ella (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena olevassa pankissa vietiin läpi laajamittainen pankkifuusio kesällä 2011, jolloin se sulautui neljästä pienestä pankista yhdeksi suureksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onnistuttiinko ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Mahdollisuuksien maailma sitouttaa -Y-sukupolven näkemyksiä työelämästä ja sitoutumisesta. 

   Vainionpää, Anna (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten organisaatiot voivat sitouttaa henkilöstössään työskenteleviä Y-sukupolven edustajia. Tutkimuksessa tarkastellaan sitoutumisen käsitettä ja tutkitaan Y-sukupolven ...
  • Mahdollisuus motivointiin - työlainsäädännön vaikutuskentän tarkastelua 

   Välimaa, Mari (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen lähtökohdaksi otettiin työlainsäädäntö. Lainsäädännön tarkastelufokus liitettiin motivoitumisteorioihin ja niiden antamaan tietoon motivoitumisesta. Tällä pyrittiin yhdistämään työlainsäädäntö työntekijän ...
  • Mahdoton sukupolvenvaihdos -otteita päiväkirjasta 

   Tuomela, Petri (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Fazer, Hartwall, Ahlström ja Paulig ovat kaikki yli sata vuotta vanhoja start-up yrityksiä. Nämä yritykset ovat aikansa Rovioita, joista on vuosien varrella syntynyt perinteisiä suomalaisia menestystarinoita ja perheyrityksiä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • MAIN FACTORS OF UNSECCESSFULL AVIATION PROJECTS 

   Ozturk, Serdar (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   The aim of this dissertation is to understand what aviation projects are and which factors affect their success. In getting more global and competitive world, aviation sector and project managing dramatically change and ...
  • Maineenhallinta matkailusivustolla. Tarkastelussa verkkoarvostelut ja niihin kohdistetut vastaukset 

   Vuollo, Vilhelmiina (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sisällönanalyysin avulla, miten kuluttajat arvostelevat hotelleja matkailusivustolla ja millaisin maineenhallinnan keinoin hotellien henkilökunta vastaa arvosteluihin. Tutkimuksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.