Aineistot 5956-5975 / 6785

  • Ugly Girls on Stage: Riot Grrrl Reflected through Misrepresentations 

   Mantila, Susanna (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   1990-luvun alussa Yhdysvalloista kantautui aggressiivisen punkrock-feminismin eli Riot Grrrl -liikkeen riitasointuja. Nuoret naiset valjastivat epätasa-arvoon turhautumisensa äänekkään ja nenäkkäänkin punkrock-kapinan ...
  • Ulf Lundellin romaanin En varg söker sin flock ja Saara Villan suomennoksen Susi etsii laumaansa vertailua 

   Gull, Pia (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Avsikten med min Pro gradu -avhandling är att jämföra romanen En varg söker sin flock med dess finska översättning av Saara Villa. Den översatta versionen av romanen bedömer och granskar jag med hänsyn till semantiken och ...
  • Ulf Lundellin romaanin En varg söker sin flock ja Saara Villan suomennoksen Susi etsii laumaansa vertailua 

   Gull, Pia (0)
   Pro gradu - tutkielma 
   Avsikten med min Pro gradu -avhandling är att jämföra romanen En varg söker sin flock med dess finska översättning av Saara Villa. Den översatta versionen av romanen bedömer och granskar jag med hänsyn till semantiken och ...
  • Ulkoinen yritysviestintä Twitterissä. Tarkastelussa suurimmat Suomessa toimivat yritykset. 

   Tolvanen, Kati (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin suurimmat Suomessa toimivat yritykset käyttävät Twitteriä osana ulkoista viestintäänsä, josta vastaavat yleensä viestinnän ammattilaiset. Aineistona tutkimuksessa oli 28 ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoisen kasvustrategian vaikutus kasvun ja kannattavuuden tunnuslukuihin 

   Hermansson, Henrietta (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen kasvu ja kannattavuus ovat olleet tutkimuksen kohteena jo pitkään maailmanlaajuisesti. Aikaisemmissa tutkimuksissa yrityksen kasvu on lähes poikkeuksetta ymmärretty sisäisenä kasvuna, mutta yritysten toimintaympäristössä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoisesta kontrollista sisäiseen kontrolliin: Opastava johtaminen - systemaattinen kirjallisuuskatsaus William Glasserin johtamismenetelmästä 

   Nevasaari, Mika (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä pro gradu -tutkielma on katsaus aihealueeseen, johon olen tutustunut työskennellessäni päihderiippuvuuteen sairastuneille tarkoitetussa kuntoutuslaitoksessa. Työssäni käytän asiakkaiden ohjaamisessa realiteettiterapiaa, ...
  • Ulkoistaminen kunnassa -Valkeakosken kaupunki 

   Mäkinen, Pasi-Pekka (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisen hallinnon toimintamallit ovat kokeneet vuosien varrella muutoksia eri puolilla maailmaa ja Suomessa 1980-luvulta lähtien on julkishallinto käynyt läpi merkittäviä rakenteiden uudistamiseen ja markkinaohjauksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisen haasteet ulkoistavalle yritykselle 

   Teräväinen, Julia (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ulkoistaminen on nykyään erittäin yleinen tapa organisoida liiketoimintaa. Nykyään yrityksen koko ei ole kovinkaan tärkeässä asemassa ulkoisuuspäätöstä tehtäessä,ulkoistamista tapahtuu kaikilla aloilla ja kohteena ovat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisen vaikutus yrityksen kannattavuuden tunnuslukuihin 

   Piirainen, Päivi (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää onko ulkoistamisella vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Tutkielmassa ulkoistaminen on määritelty ulkopuolisiksi palveluiksi, joka on tilinpäätöksen itsenäinen erä. Ulkoistamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisen vaikutus yrityksen taloudelliseen tehokkuuteen : Tarkastelussa kustannustehokkuus, tuottavuus ja kannattavuus 

   Salonen, Lari (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää ulkoistamisen vaikutusta yrityksen taloudelliseen tehokkuuteen kustannustehokkuuden, tuottavuuden ja kannattavuuden näkökulmasta sekä esitellä ulkoistamisen käsitettä, ominaisuuksia ...
  • ULKOISTAMISESTA KANNATTAVUUTEEN JA TUOTTAVUUTEEN 

   Kämärä, Henri (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on esitellä mahdollisimman kattavasti tutkittuja ulkoistamisen vaikutuksia kannattavuuteen ja tuottavuuteen. Kannattavuus johdetaan monista taloudellisista mittareista, kuten kustannuste hokkuudesta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisratkaisujen yhteys yritysten taloudelliseen suorituskykyyn 

   Hietanen, Petri (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, onko yrityksen suorittamilla ulkoistamisella yhteyttä taloudelliseen suorituskykyyn. Aihepiiriä käsitteleviä kotimaisia tutkimuksia on julkaistu melko vähän ja niiden empiiriset ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistetun kunnossapidon ohjaus 

   Järvinen, Jussi (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perinteisesti yritystoiminnassa suuri osa tuotantovaiheista ja niihin liittyvistä tukitoiminnoista on tehty yrityksen omana työnä. Nykyisessä globalisaation ja jatkuvasti kovenevan kilpailun tilanteessa organisaatioiden ...
  • Ulkoistetun palkanlaskennan laatu 

   Lundström, Ulla (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko palkanlaskennan laadussa eroa ennen ulkoistamista ja sen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää millaista ulkoistettu palkanlaskenta on laadultaan. Kirjallisuuskatsauksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa 

   Seppänen , Hanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Globalisoituminen, Euroopan yhteisön laajentuminen ja Suomen työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset kansainvälistävät työympäristöä tulevaisuudessa. Nopeasti muuttuva työnteon kenttä aiheuttaa jatkuvaa muutospainetta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkomaalaisena Suomessa. Tutkimus inpatriaattien sopeutumisesta 

   Arola, Vilja (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä työssä tutkitaan Suomeen työhön saapuneiden ulkomaalaisten työntekijöiden erilaisia sopeutumisen ja sosialisaation prosesseja. Tutkimusongelma käsittelee sitä, mitkä tekijät vaikuttavat ulkomaalaisen työntekijän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkomaalaisomistuksen vaikutus suomalaisosakkeiden arvon kehitykseen vuosina 1994−2000 

   Tolonen, Jani (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten ulkomaalaisomistus on vaikuttanut yrityksen osakekurssin arvoon. Tutkimuksessa selvitettiin, poikkeaako ulkomaisen sijoittajan yleinen arvostus suomalaiseen osakkeeseen verrattuna ...
  • Ulkomaalaisomistus suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja yritysten ominaispiirteet 

   Jääskelä, Jussi (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa selvitetään ulkomaalaisomistusta Helsingin pörssin päälistan yhtiöissä ja erityisesti sitä, mitkä yhtiökohtaiset tunnusluvut ja muuttujat ovat ominaisia ulkomaalaisomisteisille yhtiöille. Tutkielman taustaongelmana ...
  • Ulkomaantyötulon verotus 

   Heino, Annika (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa käsitellään ulkomaantyötulon verotusta. Ulkomaantyöskentely kuuluu kansainväliseen vero-oikeuteen. Kansainvälinen vero-oikeus taas voidaan jakaa veroso-pimusoikeuteen, valtion sisäiseen ulkomaanvero-oikeuteen ...
  • Ulkomaisen avainhenkilön verotus 

   Voutilainen, Annukka (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Aiheeni käsittelee ulkomaisia avainhenkilöitä varten Suomessa säädettyä eri-tyistä verohuojennuslakia eli lakia ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta (avainhenkilöverolaki). Laki säädettiin alun perin ensinnäkin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.