"satelliittimalli" - Selaus asiasanan mukaanArtikkelit

  • Systemaattinen käsiteanalyysi tutkijan työssä 

   Nuopponen, Anita; Katajamäki, Heli (VAKKI ry, 2020)
   article
   Tutkielmien laatijat joutuvat työnsä eri vaiheissa selvittämään ja kuvaamaan tutkimukseensa sisältyvää käsitteistöä ja termistöä sekä erilaisia jaotteluja ja käsitejärjestelmiä. Tässä tekstissä kuvataan systemaattisen ...